(088) 240 90 70 uren registratie
SPECIALIST IN VERLONING VAN FLEXIBEL PERSONEEL

Go:Payroll neemt uw risico’s uit handen.

Go:Payroll ondersteunt werkgevers en intermediairs. Meer flexibel personeel geeft vrijheid om te groeien wanneer kansen zich voordoen en staat krimp niet in de weg wanneer dat noodzakelijk is.

Heeft u behoefte aan flexibel personeel, waarbij u geen financiëel risico loopt bij verzuim en ontslag? Go:Payroll heeft de beste oplossing.

Lees meer
brochures2

Goed voorbereid aan de slag in 2016. Alle veranderingen op een rij.

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft invloed op drie aspecten van het arbeidsrecht, namelijk: De rechtspositie van flexwerkers, Het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW) Sinds 1 januari 2013 is de wet ‘Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters’ (BeZaVa) van kracht. De wet is gefaseerd ingevoerd waarbij in 2015 de veranderingen duidelijk meetbaar ingezet zijn. De Werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. Vraag hier onze brochures aan.

Search